Пристигане

Вечери

# възрастни

# деца

Търсене

Ден на културата и грамотността Банско 2018

Culture & Literacy Day Bansko 2018

Ден на културата и грамотността Банско 2018

Българи от цялата страна и света отдават почит в четвъртък, 24 май, на наследството завещано от Свети Кирил и Свети Методий, създателите на Кирилицата.

В София, в присъствието на висши държавни служители, членове на академичните среди и многобройни гости, тържествена манифестация ще се проведе от НДК до паметника на двамата братя на площада пред Националната библиотека.

Culture & Literacy Day Bansko 2018

България чества 24 май като ден на Българското образование и култура и Славянската азбука, официалния Ден на светите братя Св. Кирил и Св. Методий – византийските учени, които написват първата славянска азбука през 855 г. и превеждат на старобългарския език Библията и религиозната литература на православното християнство.

Първото честване на празника на св. Кирил и Методий се случило преди 157 години в едно училище в Пловдив, понастоящем носещо името на светиите.

България празнува 24 май като официален празник по решение на Народното събрание от 30 март 1990 г.

Братята са родени в Солун, съответно през 827 и 826 година. И двамата били изключителни учени, теолози и лингвисти.

През IX век св. Братя св. Кирил и Методий са създали славянската азбука и са направили първите преводи на нея. Техните ученици въвели азбуката в България, от където започва пътуването и по света.

Св. Кирил и Св. Методий създали така наречената Глаголица, първата славянска азбука, чиито букви се основават на трите свещени елемента за християнството – кръст, триъгълник и кръг. В последствие той е модифициран от Българските ученици – Св. Климент Охридски и св. Наум Преславски, а Св. Климент, нарича новата азбука Кирилица в чест на своя учител.

Няколко века по-късно, Патриарх Евтимий стартира литературна реформа и актуализира азбуката, като приема, че думите са израз на божествената същност на нещата.

Папа Йоан Павел II обявява двамата учени за светци, заедно със Свети Бенедикт от Норкия през 1980 г.

Кирилицата съществува повече от единадесет века, но за първи път беше въведена в Европейския съюз, след като България получи пълноправно членство през 2007 г. Българският език доведе до общо 23 езика в така наречения “linguae europeae”. С приемането на Кирилицата азбуките, използвани в целия Съюз, се разшириха с още един – Кирилицата.

Balkan Jewel Resort

Навигация