Άφιξη

Διανυκτερεύσεις

# ενήλικες

# παιδιά

Ελέγξτε διαθεσιμότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Άφιξη / Αναχώρηση:

Ώρα άφιξης – 2:00 μ.μ.
Ώρα αναχώρησης – 12:00 π.μ.

Πρόωρη άφιξη:

Σε περίπτωση πρόωρου check-in πριν από τις 09:00 π.μ., θα προστεθεί στον λογαριασμό σας μία επιπλέον 100% χρέωση του δωματίου ανά διανυκτέρευση

Εκπρόθεσμη αναχώρηση:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμου check-out μετά τις 6:00 μ.μ., θα χρεωθεί επιπλέον το 50% της τιμής του δωματίου ανά διανυκτέρευση στον λογαριασμό σας.

Σημειώσετε ότι ένα πρόωρο check-in ή ένα εκπρόθεσμο check out υπόκεινται σε διαθεσιμότητα δωματίων.

Όροι και Προϋποθέσεις Πληρωμής της Χρήσης του Ξενοδοχείου

Η πληρωμή για τη διαμονή και τις πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να γίνει με μετρητά, σε βουλγαρικό νόμισμα, μέσω τραπέζης ή με Visa, Master Card. Οι ταξιδιωτικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγυηθείτε την κράτησή σας με χρεωστική / πιστωτική κάρτα που περιλαμβάνει τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας. Δεν δεχόμαστε πληρωμές Diners, American Express ή JCB.

Ενδέχεται να απαιτείται μια πλήρης μη επιστρεφόμενη, μη μεταβιβάσιμη πληρωμή για προωθητικά, εποχιακά και προκαταβολικά τέλη αγοράς κατά τη στιγμή της κράτησης. Εάν δεν απαιτείται προπληρωμή, τότε πρέπει να γίνει πληρωμή κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο

Τι είναι η εγγύηση;

Εγγύηση είναι η προσωρινή παρακράτηση συγκεκριμένου ποσού του διαθέσιμου υπολοίπου σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η εγγύηση δεν υπόκειται σε χρέωση και κανένα ποσό δεν θα χρεωθεί στο λογαριασμό σας, ωστόσο στις τραπεζικές σας κινήσεις μπορεί να εμφανιστεί ως εκκρεμούσα συναλλαγή. Όταν μας δίνετε πιστωτική / χρεωστική κάρτα, η εγγύηση μας εγγυάται ότι το ποσό είναι διαθέσιμο για να πληρωθεί για τυχόν χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την αξία της συναλλαγής + 15%

Ποια μέθοδο πληρωμής μπορώ να χρησιμοποιήσω για την εγγύηση;

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα, τότε θα χρειαστεί προκαταβολή μετρητών σύμφωνα με την τιμή του δωματίου διαμονής.

Πότε είναι η κάρτα εξουσιοδοτημένη;

Οι πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες είναι προεγκεκριμένες κατά το check in.

Ευθύνη

Η ευθύνη των επισκεπτών για ζημίες τους δεν αίρεται και οι ίδιοι συμφωνούν ότι θα θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι σε περίπτωση που κάποιο ενδεδειγμένο πρόσωπο, ομάδα, εταιρεία ή σωματείο δεν καταβάλλει το σύνολο ή μέρος των ζημιών που προκλήθηκαν.

Ζημιές στην περιουσία του ξενοδοχείου

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τους επισκέπτες τις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται από την τυχαία, σκόπιμη, αμελή ή απερίσκεπτη συμπεριφορά σε βάρος της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που οι ζημιές ανακαλυφθούν μετά την αναχώρησή τους, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε την πιστωτική / χρεωστική κάρτα του επισκέπτη ή να στείλουμε ένα τιμολόγιο για το ποσό στην δηλωθείσα διεύθυνση. Ωστόσο, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθώσουμε τυχόν ζημιές, προτού αναθέσουμε την εργασία αυτή σε ειδικούς για την αποκατάσταση, και ως εκ τούτου θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε στο ελάχιστο τις δαπάνες που θα επιβαρύνουν τον επισκέπτη.

Υπεξαίρεση περιουσίας του ξενοδοχείου

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε στους επισκέπτες το κόστος αντικατάστασης οποιωνδήποτε αντικειμένων έχουν αφαιρεθεί από τις εγκαταστάσεις χωρίς συναίνεση. Η χρέωση θα συνίσταται στο πλήρες ποσό αντικατάστασης του αντικειμένου που λείπει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορικών εξόδων. Εάν μετά την αναχώρηση του επισκέπτη γίνει αντιληπτό ότι το αντικείμενο λείπει, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε την πιστωτική / χρεωστική του κάρτα ή να στείλουμε ένα τιμολόγιο για το ποσό στη δηλωθείσα διεύθυνση.

Παραβίαση συστημάτων πυρανίχνευσης και εξοπλισμού πυρόσβεσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε μέτρα εναντίον οποιουδήποτε επισκέπτη διαπιστώθηκε ότι έχει παραβιάσει οποιοδήποτε εξοπλισμό ανίχνευσης πυρκαγιάς σε όλο το ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων των ανιχνευτών σε κοινόχρηστους χώρους και υπνοδωμάτια, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες. Οι επισκέπτες που διαπιστώθηκε ότι έχουν παραβιάσει οποιοδήποτε εξοπλισμό ανίχνευσης πυρκαγιάς ή πυρόσβεσης θα χρεωθούν με τα έξοδα που επιβαρύνουν το ξενοδοχείο λόγω των ενεργειών τους και επιπλέον μπορεί να κληθούν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων των επισκεπτών, η Αστυνομία μπορεί να εμπλακεί στη διακριτική ευχέρεια του ξενοδοχείου. Εάν τα πυροσβεστικά ή ανιχνευτικά αντικείμενα έχουν παραβιαστεί μετά την αναχώρηση του επισκέπτη, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε την πιστωτική / χρεωστική κάρτα του επισκέπτη ή να στείλουμε τιμολόγιο για το ποσό στην δηλωθείσα διεύθυνση.

Ξενοδοχείο μη καπνιζόντων

Οι επισκέπτες που παραβλέπουν ή παραβιάζουν την αντικαπνιστική μας πολιτική μέσα σε ένα δωμάτιο θα χρεώνονται πρόστιμο 50,00 BGN ανά επισκέπτη το οποίο θα αφαιρεθεί από τα στοιχεία της κάρτας που παρέχονται. Οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη στο δωμάτιο που προκαλείται από το κάπνισμα θα αντιμετωπίζεται ως ζημιά στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου.

Ανάρμοστη Συμπεριφορά

Είναι πολιτική του ξενοδοχείου ότι όλοι οι φιλοξενούμενοί μας έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και ως υπεύθυνοι οικοδεσπότες πιστεύουμε ότι έχουμε καθήκον στους φιλοξενούμενούς μας να τους προειδοποιήσουμε για ακατάλληλη συμπεριφορά. Σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλες οι πράξεις και η συμπεριφορά ενός επισκέπτη, αυτή γνωστοποιείται στον Διευθυντή και το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα, μετά από έρευνα των ισχυρισμών, να αναλάβει μέτρα κατά του επισκέπτη. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων, ενδέχεται να εμπλακεί η αστυνομία και να ζητηθεί από τους επισκέπτες να αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο.

Χαμένα / κατεστραμμένα αντικείμενα

Εάν βρούμε ξεχασμένα αντικείμενα, θα κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη και να του τα επιστρέψουμε, αλλά εάν δεν εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη και το αντικείμενο δεν ανακτηθεί μέσα σε 3 μήνες από την αναχώρηση του, τότε θα απορριφθεί από το ξενοδοχείο.

Πάρκινγκ

Ο χώρος στάθμευσης του ξενοδοχείου είναι διαθέσιμος και παρέχεται δωρεάν για όλους τους επισκέπτες. Τα οχήματα σταθμεύονται στο χώρο αυτό με ευθύνη των επισκεπτών, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με ένα όχημα στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο αποποιείται κάθε ευθύνη. Εάν ένα όχημα παραμείνει στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου χωρίς τη συγκατάθεση του ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το όχημα με έξοδα των ιδιοκτητών.

Ειδικές περιπτώσεις

Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε πως θα υλοποιηθούν τα πάντα και αυτό φυσικά δεν θα αποτελεί παράβαση της σύμβασης.

Ακυρώσεις / Τροποποιήσεις

Οποιεσδήποτε αλλαγές στον αριθμό των ατόμων σε ένα δωμάτιο όπως δηλώθηκαν κατά την αρχική κράτηση πρέπει να κοινοποιούνται και να επιβεβαιώνονται στην υποδοχή πριν από την ημερομηνία άφιξης.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς κύρωση μέχρι 5 ημέρες πριν την άφιξη, έως τις 12 το πρωί, επικοινωνώντας γραπτώς με την ομάδα του Front Office.

Ακύρωση που γίνεται σε λιγότερο από 5 ημέρες πριν την άφιξη θα επιβαρυνθεί με το ποσό της πρώτης διανυκτέρευσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, ο επισκέπτης θα χρεωθεί ολόκληρο το ποσό της κράτησης.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την ακύρωση αυτή με τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη που δίνονται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση του πελάτη.

Οι κρατήσεις που γίνονται με προωθητικά, εποχιακά και προκαταβολικά τέλη αγοράς ενδέχεται να μην ακυρώνονται, να μην επιστρέφονται και να μη μεταβιβάζονται.

Σε εξαιρετικά σπάνια περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να μεταφερθείτε σε άλλο ξενοδοχείο, να αλλάξουμε ή να ακυρώσουμε την κράτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε μέχρι την ώρα του check in σας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε:

1) να αποδεχτείτε την τροποποιημένη ρύθμιση όπως κοινοποιήθηκε,

2) να κάνετε μια διαφορετική συμφωνία μαζί μας, ή

3) να ακυρώσετε την κράτησή σας και να λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει.

Πολιτική για τα παιδιά

Το Balkan Jewel Resort αναγνωρίζει ως παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι άτομα άνω των 12 ετών λογίζονται ως ενήλικες και θα χρεώνονται αναλόγως κατά την άφιξη. Τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνο ενήλικα ώστε να διασφαλίζεται ότι η συμπεριφορά του παιδιού θα είναι πρέπουσα ως προς τους άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών και κάτω, παραμένουν με τους γονείς.
Το Balkan Jewel προσφέρει προς ενοικίαση βρεφικές κούνιες και παιδικές καρέκλες για τα διαμερίσματα, έναντι των 5 BGN ανά ημέρα για το καθένα. Παρακαλείστε να ρωτήσετε για διαθεσιμότητα στη ρεσεψιόν.

Καθαριότητα

Ο καθημερινή καθαριότητα των δωματίων σας δεν περιλαμβάνει τον καθαρισμό της κουζίνας (πλύσιμο πιάτων και καθαρισμό του φούρνου και των εστιών). Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται με επιπλέον χρέωση 10 BGN και μπορεί να ζητηθεί στη ρεσεψιόν.

Υπηρεσία καθαριότητας

Παρέχουμε καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας μεταξύ των ωρών 10 π.μ. έως 3 μ.μ.

Πολιτική κατοικίδιων ζώων

Τα κατοικίδια επιτρέπονται μόνο εφόσον συμμορφώνονται με τους διοικητικούς κανόνες του ξενοδοχείου και υπόκεινται σε επιπλέον φόρο 10 BGN ανά διανυκτέρευση. Οι σκύλοι οδηγοί αποτελούν εξαίρεση και δεν απαιτείται επιπρόσθετη πληρωμή.

Μέγιστη χωρητικότητα

Οι κανόνες χωρητικότητας εφαρμόζονται αυστηρά. Απαιτούνται ως προϋπόθεση της ασφάλισής μας. Η παραβίασή τους δημιουργεί αδικαιολόγητο ρίσκο για όλους. Εάν το διαμέρισμα έχει περισσότερους επισκέπτες από τους επιτρεπόμενους, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε επιπλέον διαμονή με χρέωση.

Σουίτα 1 υπνοδωματίου: 4 άτομα.
Σουίτα 2 υπνοδωματίων: 6 άτομα.

Άδεια διασκέδασης

Είμαστε ένας δημοφιλής χώρος για γάμους, τελετές και χριστουγεννιάτικα πάρτι. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τις λειτουργίες αυτές του ξενοδοχείου το σαλόνι μπορεί να είναι κατειλημμένο κατά περιόδους και σας ζητάμε να λάβετε υπόψη ότι η άδεια διασκέδασης είναι μέχρι τις 01:00 π.μ. και ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος μέχρι και μετά από αυτό το διάστημα.

Balkan Jewel Resort

ΠΑΡΕ ΟΔΗΓΙΕΣ