Άφιξη

Διανυκτερεύσεις

# ενήλικες

# παιδιά

Ελέγξτε διαθεσιμότητα

Bulgaria: Culture and Literacy Day 2019

culture and literacy day bulgaria 2019

Bulgaria: Culture and Literacy Day

24th May 2019 

culture and literacy day Bulgaria 2019

 

Day of Bulgarian Enlightenment and Culture and of Slavonic Alphabet. In Bulgaria, this day is known as ‘Bulgarian Education and Culture, and Slavonic Literature Day’, ‘Culture and Literacy Day’ or ‘Alphabet Day’ and is celebrated following the Orthodox calendar on 24 May

 

 

Come and join us at the Balkan Jewel to celebrate 

Balkan Jewel Resort

ΠΑΡΕ ΟΔΗΓΙΕΣ