Άφιξη

Διανυκτερεύσεις

# ενήλικες

# παιδιά

Ελέγξτε διαθεσιμότητα

St Georges Day

Enjoy St Georges Day at The Balkan Jewel

May 1st 2019 – May 7th 2019

NATIONAL HOLIDAY
Day of the Bulgarian Army
May 6 (the day of St. George) is a National holiday, which honours St. George. In the folk concepts, St George is the patron of soldiers in Bulgaria. The day is officially celebrated as the day of braveness and the Bulgarian Army. On 6 May the national army celebrates the holiday with military parades and other events
 
 
 
 

Balkan Jewel Resort

ΠΑΡΕ ΟΔΗΓΙΕΣ